Güney İran'da çok güçlü ölümcül deprem - En azından 40 ölü ve 1100 aşkın kişi yaralandı (ayrıca KSA ve BAE hissettim)

- Armand Vervaeck James Daniell Nisan 9, güney İran'da 2013 M6.3 deprem Arap sığ kabuk kuzeydoğu-güneybatı yönelimli itme tipi hareket sonucu meydana Güney İran depremi arkasında tektoniği anlama Jens Skapski tarafından yazıldı ... [Devamı ...]