Japonya'da deprem: 2011 Tohoku deprem Sosyo-Ekonomik Etkileri

Bir poster bakış aşağıda Büyük Tohoku / Sendai / Honshu deprem ve tsunami Sosyo-Ekonomik Etkileri 11 2011. Poster, aşağıdaki konuların grafiklerini içerir:
- Kayıplar
- Barınak tahminleri
- Deprem Zarar tahminleri
- kötü 39 kasaba ve şehirler Tohoku bölgesinde etkilenen
- Bu nasıl kaybı geçmişte dünya olayları karşılaştırmak ?